IMPOST SOBRE VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (ALTES)
Tornar a la selecció d'autoliquidació
 
 
* Els elements marcats amb aquest símbol són dades d'obligada emplenament

SUBJECTE PASSIU

 

TARIFES

Data de l'alta * Classe de vehicle * Marca * Model * Número de bastidor * Càrrega fiscal *

TAXES / IMPOSTOS

IMPOST SOBRE VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00