PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS DE JUVENTUT PROGRAMADES PEL CASAL JOVENTUT
Tornar a la selecció d'autoliquidació
 
 
* Els elements marcats amb aquest símbol són dades d'obligada emplenament

SUBJECTE PASSIU

 

TARIFES

TAXES

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS DE JUVENTUT PROGRAMADES PEL CASAL JOVENTUT 0,00